تقاوت نسکافه و قهوه چیست؟

قهوه دم کرده را طی یک فرایند حرارتی خشک می کنند و تبدیل به قهوه فوری یا همان نسکافه می شود. نسکافه نیازی به دم کردن

ندارد و برای مصرف آن کافی ست با آب گرم مخلوط کنیم و مصرف کنیم.

قهوه اما نیاز به دم کردن دارد. دانه های قهوه بعد از حرارت دادن ساییده می شوند و برای مصرف آماده می شوند.

تفاوت قهوه و نسکافه را می توان مشابه تفاوت چای کیسه ای و چای معمولی دانست.

تولید نسکافه چگونه است؟

فرایند تولید نسکافه به این صورت است که قهوه ی مایع را به صورت ذرات پودری و پاششی در هوای داغ قرار می دهند و گرمای

هوا سبب تبخیر آب و جداسازی ذرات قهوه می شود. این ذرات تشکیل نسکافه می دهد را حال اگر روند را معکوس کنیم و به این

ذرات آب گرم اضافه کنیم به قهوه دم کرده می رسیم. البته در فرایند تولید نسکافه به آن مواد دیگری نیز افزوده می شود.

میزان کافئین قهوه و نسکافه

قهوه فوری میزان کمتری کافئین دارد . یک فنجان قهوه فوری یا نسکافه به طور میانگین بین ۳۰ تا ۹۰ میلی گرم کافئین دارد. اما

قهوه ی بسته به نوع ان دارای میزان کافئین متفاوتی است.

عطر قهوه و نسکافه نیز متفاوت است. عطر قهوه بسیار طبیعی تر است و بسته به نوع آن عطر خاص خود را دارد. اما نسکافه دارای

همان بو و عطر اما مصنوعی است. حس و تجربه ی این دو عطر تفاوت آنها را نشان می دهد.

پودر قهوه فوری به علت داشتن مواد نگهدارنده نیاز به شرایط نگهداری خاصی ندارد و برای مدت طولانی نیز قابل نگهداری است. اما

پودر قهوه باید در بسته بندی و دور از نور و در جای خشک نگهداری شود. حفظ تازگی و طراوت پوده قهوه وابسته به شرایط نگهداری

آن است.

روش تهیه قهوه و نسکافه

تهیه و آماده سازی یک فنجان قهوه بسیار آن است. تنها کافی است پودر قهوه فوری را با آب گرم مخلوط کنیم. اما تهیه قهوه کمی

پیچیده تراست و بسته به نوع قهوه برای تهیه یک فنجان قهوه نیاز به وسایل و شاریط متفاوتی داریم. مثلا قهوه ترک با یک یک ظرف

معمولی هم می توان تهیه کرد اما با روش دم کردن ویژه آن اما اسپرسو نیاز به ظرف مخصوص خود، موکاپات، دارد

 

قهوه دم کرده را طی یک فرایند حرارتی خشک می کنند و تبدیل به قهوه فوری یا همان نسکافه می شود. نسکافه نیازی به دم کردن

ندارد و برای مصرف آن کافی ست با آب گرم مخلوط کنیم و مصرف کنیم.

قهوه اما نیاز به دم کردن دارد. دانه های قهوه بعد از حرارت دادن ساییده می شوند و برای مصرف آماده می شوند.

تفاوت قهوه و نسکافه را می توان مشابه تفاوت چای کیسه ای و چای معمولی دانست.

تولید نسکافه چگونه است؟

فرایند تولید نسکافه به این صورت است که قهوه ی مایع را به صورت ذرات پودری و پاششی در هوای داغ قرار می دهند و گرمای

هوا سبب تبخیر آب و جداسازی ذرات قهوه می شود. این ذرات تشکیل نسکافه می دهد را حال اگر روند را معکوس کنیم و به این

ذرات آب گرم اضافه کنیم به قهوه دم کرده می رسیم. البته در فرایند تولید نسکافه به آن مواد دیگری نیز افزوده می شود.

میزان کافئین قهوه و نسکافه

قهوه فوری میزان کمتری کافئین دارد . یک فنجان قهوه فوری یا نسکافه به طور میانگین بین ۳۰ تا ۹۰ میلی گرم کافئین دارد. اما

قهوه ی بسته به نوع ان دارای میزان کافئین متفاوتی است.

عطر قهوه و نسکافه نیز متفاوت است. عطر قهوه بسیار طبیعی تر است و بسته به نوع آن عطر خاص خود را دارد. اما نسکافه دارای

همان بو و عطر اما مصنوعی است. حس و تجربه ی این دو عطر تفاوت آنها را نشان می دهد.

پودر قهوه فوری به علت داشتن مواد نگهدارنده نیاز به شرایط نگهداری خاصی ندارد و برای مدت طولانی نیز قابل نگهداری است. اما

پودر قهوه باید در بسته بندی و دور از نور و در جای خشک نگهداری شود. حفظ تازگی و طراوت پوده قهوه وابسته به شرایط نگهداری

آن است.

روش تهیه قهوه و نسکافه

تهیه و آماده سازی یک فنجان قهوه بسیار آن است. تنها کافی است پودر قهوه فوری را با آب گرم مخلوط کنیم. اما تهیه قهوه کمی

پیچیده تراست و بسته به نوع قهوه برای تهیه یک فنجان قهوه نیاز به وسایل و شاریط متفاوتی داریم. مثلا قهوه ترک با یک یک ظرف

معمولی هم یم توان تهیه کرد اما با روش دم کردن ویژه آن اما اسپرسو نیاز به ظرف مخصوص خود، موکاپات، دارد

Leave A Reply

Your email address will not be published.